ارتباط با مدیرکل از طریق پیامک 30005218
                 ملاقات حضوری با مدیرکل روزهای سه شنبه
سال 98، سال رونق تولید