سرپرست دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست منصوب شد در حکمی از سوی معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست خیرالله مرادی به عنوان سرپرست دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست در حکم اسکندر امیدی نیا معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به  خیرالله مرادی آمده است:
به موجب نامه شماره 26468/600/98 مورخ 27/06/98 ، جنابعالی به عنوان سرپرست "مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست" منصوب می شوید.
امید است با همتی بلند و عزمی منبعث از توکل به قادر متعال در راستای سیاستهای کلان محیط زیست کشور و با مشارکت همه کارشناسان در امور زیر اهتمام ویژه داشته باشید. 
1.    تدوین نظام دارایی های محیط زیستی با تمرکز بر ارزشگذاری اقتصادی  زیست بومها و منابع محیط زیستی، برآورد هزینه های خسارات وارده به محیط زیست، حسابداری سبز ، حسابهای اقماری محیط زیستی  در چارچوب همه ابزارهای اقتصادی و ظرفیتهای حقوقی کشور. 
2.    تهیه مفاد آموزشی جهت ترویج رویکرد برنامه ها و معیارهای نوین اقتصادی در پایداری منابع ( اقتصاد سبز، اقتصاد چرخشی و ... ) با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای مشارکتهای اجتماعی و حقوق شهروندی .
3.    تدوین برنامه های توسعه مشاغل سبز و سبزسازی مشاغل ، نظارت و بروزرسانی آن.
4.    تدوین نظام فناوری محیط زیستی با تاکید بر احصاء اولویت های امور پژوهشی فناوری های حوزه محیط زیست در چارچوب اهداف توسعه پایدار محیط زیستی .
5.    تلاش جهت راهبری پژوهش محیط زیستی کشور در راستای تولید فناوریهای سازگار با محیط زیست از طریق بکارگیری ظرفیتهای پژوهشگاهها ، دانشگاهها و سایر سازمانهای مرتبط. 
6- تهیه بانک اطلاعاتی از طرح ها و پژوهش های انجام شده در حوزه فناوری های محیط زیست.                        
 
توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمتگزاری به حوزه محیط زیست کشور از خداوند منان مسئلت دارد.

 
بيشتر
نظر خواهي
نظر شما در مورد محتویات سایت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید