سرپرست هسته مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد در حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست رضا فرخی زاده بعنوان سرپرست و عضو هسته مرکزی گزینش این سازمان منصوب شد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، در حکم اصغر دانشیان خطاب به رضا فرخی سرپرست هسته مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست چنین آمده است:  دراجرای تبصره بند ب ماده 7 قانون گزینش کشور و براساس تائید اعضاء محترم هیات مرکزی گزینش سازمان حفاظت محیط زیست وموافقت هیات عالی گزینش کشور به عنوان سرپرست وعضو هسته مرکزی گزینش سازمان منصوب می شوید.

بيشتر
نظر خواهي
نظر شما در مورد محتویات سایت چیست؟
   
عالی
خوب
متوسط
ضعیف


بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید