.
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار برگزیده
ییشییش

ضثضثضثضث

ثضثضثضثض
1398/2/25 09:05:31 دومین کمیسیون ماده11قانون هوای پاک در استانداری هرمزگان برگزار شد این کمیته با حضور اعضاء در سالن کنفرانس معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری برگزار شد

به گزار ش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان

دومین جلسه کمیته ماده 11قانون هوای پاک در استانداری هرمزگان با حضور معاون عمرانی استانداری هرمزگان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان برگزار شد . در این کمیسیون سه طرح شیلاتی (جلابی ، قلعه قاضی و لشتغان بندرخمیر ) ، یک طرح پرورش قارچ دکمه ای (بندرعباس)  و یک طرح کشتارگاه دام (پارسیان ) موردبررسی اعضا قرار گرفت .

در این بررسی عدم رعایت فاصله تا مناطق مسکونی ، عدم رعایت ضوابط در خصوص تالاب های بین المللی ومناطق حفاظت شده وعدم رعایت ضوابط زیست محیطی در خصوص تداخل با حریم از اهم موضوعات مورد بررسی در طرح های مذکور در کمیسیون ماده 11قانون هوای پاک  بود.  

در این کمیته  فرماندار شهر ستان بندرخمیر ، معاون فنی ، رئیس اداره محیط زیست انسانی وکارشناسان حوزه محیط زیست انسانی حضور داشتند.

گفتنی است :

الزامات ماده اا قانون هوای پاک در چه مواردی می باشد :

ماده۱۱ـ هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان می باشد. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه به استعلام های درخواست جواز تأسیس و بهره برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به منزله تأیید می باشد.

در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست استان(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می شود.

درصورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به اختلافات فیمابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن (براساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی سازمان)، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می باشد.

تبصره۱ـ کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و فاصله با شهر و روستا را صرفاً با توجه به آلایندگی آنها تعیین کند.

تبصره۲ـ متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون (در صورت بررسی در کمیسیون) ضمن پرداخت جریمه رفع آلایندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می باشند.

در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون، موضوع مجدداً در کمیسیون مطرح می شود و با تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره کل محیط زیست متخلف به مرجع قضائی معرفی می شود و با حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می شود.

تبصره۳ـ واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیست محیطی می باشند، موظف به نصب و راه اندازی سامانه های پایش برخط لحظه ای (آنلاین) و ارسال اطلاعات روزآمد به مرکز پایش سازمان می باشند. صدور و تمدید پروانه های بهره برداری آنها، منوط به اجرای این تبصره است.

تبصره۴ـ کلیه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر