آیینه رسانه ها

تالاب ها؛ کلید سازگاری با تغییر اقلیم

سریعتر از آنچه در طول قرن های گذشته گزارش شده است ، دماها در حال افزایش ، اقیانوس ها در حال گرم شدن، برف و یخ در حال ذوب شدن و سطوح دریاها در حال افزایش هستند .دلیل این امر مقادیر افزایش یافته دی اکسید کربن (CO2) ، متان و سایر گازهای گلخانه ای (GHG) ناشی از فعالیت انسانی در اتمسفر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان محیط زیست ، سطح (CO2 ) در اتمسفر ما در مقایسه با زمانهای پیش از صنعتی شدن به 40% افزایش یافته است . به منظور محدود کردن اثرات تغییر اقلیم ، جامعه جهانی از طریق توافق پاریس بدنبال تثبیت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای(GHG) است تا بدین وسیله افزایش میانگین دمای جهانی را در این قرن به زیر 2 درجه سانتی گراد محدود کند.

تالاب ها یک راهکار طبیعی هستند

تنها در 35 سال اخیر تعدد بلایای طبیعی در سرتاسر جهان بیش از دو برابر گشته است و 90% این بلایا مرتبط با آب هستند.پیش بینی می شود حتی آب و هوای نامساعد وخیم بیشتری هم در پیش رو باشد.تالاب ها نقش قابل توجهی را در موازنه و تثبیت انتشار گازهای گلخانه ای(GHG) بازی کرده و اثرات تغییر اقلیم را تعدیل می کنند.

تالاب ها به عنوان یک بافر (میانجی) برای خطوط ساحلی در برابرآب و هوای طوفانی عمل  می کنند

تالاب های ساحلی مانند باتلاق ها ، مانگروها ، بسترهای پوشیده از علفهای دریایی و صخره های مرجانی مانند ضربه گیر عمل می کنند.آنها شدت امواج طوفان و سونامی ها را کاهش می دهند و از 60%  افرادی که در طول خطوط ساحلی زندگی یا کار می کنند در برابر سیل، خسارت مالی و تلفات جانی محافظت می کنند.

تالابها ، سیل ها  و خشکسالی ها را کاهش می دهند

تالاب های داخلی مانند دشت های سیلابی ، رودخانه ها ، دریاچه ها و باتلاق ها شبیه اسفنج عمل  می کنند ، بارش مازاد را جذب و در خود ذخیره می کنند و طغیان های سیلابی را کاهش می دهند.تالاب ها درطول فصول خشک در اقلیم کم آب ، آب ذخیره شده در خود را آزاد می کنند، شروع  خشکسالی ها را به تاخیر می اندازند و کمبود آب را به حداقل می رسانند.

تالاب ها بطور طبیعی کربن را جذب و ذخیره می کنند

تالابها ، مانگروها و علف دریایی ، مقادیر عظیمی از کربن را در خود ذخیره می کنند.

تالابها حدود 3% از زمین سیاره ما را می پوشانند و از تمامی کربن موجود بر روی زمین تقریباً 30% ( دو برابر میزان کربنی که تمامی جنگل های جهان در خود ترسیب کرده اند ) را ذخیره می کنند .تالاب ها اثربخش ترین بستر ترسیب کربن روی زمین هستند.

ما نباید تالابهایمان را خشک کنیم

در زمانی که ( تالاب ها غالباً ) برای کشاورزی ، خشکانیده یا سوزانده می شوند ، آنها از یک بستر ترسیب کربن خود به یک منبع کربن تبدیل می شوند که در طول قرن ها، کربن ذخیره شده را به درون اتمسفر نشر می دهند.انتشار (CO2) از تالاب های های خشکانیده و سوزانده شده ، معادل 10% از همه دی اکسید کربن منتشر شده سالیانه از سوخت های فسیلی است.

ما باید از تالاب هایمان محافظت کرده و آنها را احیا کنیم

استراتژی متناسب در پاسخ به تغییر اقلیم باید شامل بهره برداری خردمندانه از تالابها باشد. ما  35% از تالابهای جهان را از سال 1970 تا کنون از دست داده ایم.افراد، جوامع و دولت ها باید با هم کار کنند تا از این اکوسیستم های شگرف که به ما کمک می کنند در مواجهه با تغییر اقلیم ، بهتر آماده و سازگار شویم و بر آثار آن غلبه کنیم محافظت کنیم.

بيشتر
سال 98، سال رونق تولید