اخبار استان

جوابیه اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در خصوص اظهار نظر خبرگزاری موج

جوابیه اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در خصوص اظهار نظر خبرگزاری موج

تا كنون هيچ موردي از آلودگي هوا در استان نداشته ايم كه شرايط مربوطه به اطلاع كميته اضطرار و به تبع آن به اطلاع عموم رسانده نشده باشد
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان : طی خبر منتشرشده در خبرگزاری موج کد 301111در مورخ/7/18 1400 در خصوص به چالش کشیده شدن اطلاعات سامانه پایش هوا ، جوابیه این اداره کل بدین شرح می باشد :

 گزارش هاي قابل مشاهده بر روي سامانه   ميانگين وضعيت  از ساعت يازده  صبح تا يازده روز بعد است، آماري كه مركز سنجش در گروه شرايط اضطرار آلودگي هوا كه شامل همه اعضاي كميته می باشد   دو ساعته ، چهار ساعته و ... است، که این اداره کل در تمام مدت شرايط اضطرار اطلاع رساني انجام داده است .

از سوی دیگر،  ايستگاه رسالت آنالايزرهاي مختلفي دارد به عنوان مثال اطلاعات سامانه بر اساس آنالايزر ازن ممكن است در وضعيت مناسب باشد اما از نظر ساير آنالايزرها مثل ذرات معلق در وضعيت نامناسب باشد اطلاعاتي كه بر روي سامانه قرار ميگيرد از آنالايزر هاي ايستگاه نيازمند اتصال پيوسته بيست و چهار ساعته از آنالايزر مورد نظر  است و هر گونه اختلال در اين ثبت پيوسته منجر به عدم ورود اطلاعات به سامانه ميشود
در صورت بروز چنين موردي اداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان اطلاع رساني  به موقع اطلاعات را به صورت تلفني  و استفاده از بستر فضاي مجازي  انجام ميدهد.
در گام، نخست اطلاعات وضعيت شاخص ها در كميته شرايط اضطرار آلودگي هوا به اشتراك گذاشته ميشود اعضاي اين كميته شامل مديريت بحران استانداري، هواشناسي، صداو سيما، شهرداري، نيروي انتظامي و دانشگاه علوم پزشكي  و .... است.

تا كنون هيچ موردي از آلودگي هوا در استان نداشته ايم كه شرايط مربوطه به اطلاع كميته اضطرار و به تبع آن به اطلاع عموم رسانده نشده باشد و اطلاع رساني به موقع توسط اين اداره كل انجام شده است.

بكارگيري الفاظ آمار دروغين  و نظاير آن جز مشوش كردن افكار عمومي حاصلي ندارد در حالي كه اداره كل حفاظت محيط زيست در اطلاع رساني كوچكترين تعللي نداشته است لذا ضروري است خبرگزاريها كه وضعيت خطير اطلاع رساني صحيح را بر عهده  دارد بر اين مورد نگاه عميق تري داشته باشند.


 
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها