اخبار استان

گرامیداشت چهارمین سالگرد محیط بان شهید پرویزهرمزی برگزارشد

این مراسم در گلزاری شهدای جزیره هرمزبا حضور مسئولین جزیره هرمز انجام شد
یه گزارش اداره روابط عمومی حفااظت محیط زیست هرمزگان، علیرضا کریمی رئیس مرکز تحقیقات زیست محیطی شهید هرمزی از برگزاری مراسم گرامیداشت چهارمین سالگرد محیط بان شهید پرویزهرمزی در جزیره هرمزبا حضور مسئولین (بخشدارجزیره هرمز.ریاست کمیته امداد امام خمینی،معاون آموزشی آموزش وپرورش وتعدادی از مسئولین) برگرارشد. دراین مراسم کریمی ضمن گرامیداشت یادوخاطره آن شهید والامقام به نقش موثرآن شهید بزرگوار در پایش های زیست محیطی علی الخصوص دریایی جزیره هرمزپرداخت .


 
بيشتر
سال 99، سال جهش تولید