اخبار استان

کشف وضبط پنج قضبه اسلحه جنگی وغیرمجاز در حاشیه منطقه حفاظت شده کشار

این ماموریت با همکاری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر و نیروهای کشیک یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان با موفقیت انجام شد
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان، کاظم شریفی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهر ستان بندرخمیر بابیان اینکه : طی گشت وکنترل مستمروشبانه روزی ایام نوروزی نیروهای شیفت یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر با همکاری یگان حفاظت محیط زیست استان موفق به  دستگیری تعدادی  متخلف و کشف وضبط پنج قبضه اسلحه جنگی وغیرمجاز   ( یک قبضه اسلحه سیمینوف ، یک قبضه مارتین،یک قبضه ساچمه زنی  ،یک قبضه اسلحه کمری کلت و یک قبضه خفیف )در حاشیه منطقه حفاظت شده کشار از مخفیگاههای متخلفین  شدند.
وی افزود:  در این راستا ضمن تشکیل پرونده، متخلفین برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهر ستان شده اند.
در این گزارش فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرخمیر از همکاری نیروی انتظامی و مقامات قضایی شهرستان که در این ماموریت اهتمام داشته اند تقدیروتشکر کرد .

 
بيشتر
سال 99، سال جهش تولید