اخبار استان

متخلف شکاروصید در شهرستان رودان دستگیرشد

این ماموریت توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان و در زیستگاه های حیات وحش آن شهرستان با موفقیت ا نجام شد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان ، ناظردهقانی فرمانده یگان حفاظت محیطزیست شهرستان رودان از دستگیری متخلف شکاروصید خبرداد.

طی گشت وکنترل شبانه روزی مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رودان درزیستگاه های حیات وحش حوزه آن  شهرستان  یک نفر متخلف شکاروصید دستگیرشد .از آن متخلف یک قبضه سلاح ساچمه زنی غیر مجاز ویک قبضه سلاح ۵/۵کشف وضبط شد.  پرونده متخلف  مذکور به مرجع قضایی شهرستان  ارجاع شد.
بيشتر
سال 99، سال جهش تولید