اخبار استان

هفتمین کمیته ارزیابی زیست محیطی استان هرمزگان برگزار شد

در این کمیته دوطرح شیلاتی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان

هفتمین کمیته ارزیابی زیست محیطی استان هرمزگان با حضور اعضای آن کمیته دوطرح شیلاتی در گزی جنوبی جاسک و تیاب میناب مورد بررسی قرار گرفت . در ادامه بررسی طرح های مذکور اعضا پس از ارائه مشاور طرح ها وشنیدن صحبت های مجری طرح های مذکور ، سوالات ونقطه نظرات کارشناسی خود را مطرح کردند. در این کمیته نواقص طرح های مذکور از سوی این اداره کل به مجری طرح ها ابلاغ و آنها مکلف به رفع آن می باشند.

عكس های مرتبط :
بيشتر