اخبار استان

اولین کارگاه تدوین مشارکت برنامه سیپا در شهر تالابی بندرخمیر برگزار شد

این کارگاه آموزشی با هدف اجرای بهتر برنامه های ارتباطات ، آموزش ، مشارکت و آگاهی افزایی هر چه بهترمدیریت طرح ملی مدیریت تالاب ها درمرکز بازدید کنندگان بندرخمیر برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان : اولین کارگاه آموزشی تدوین مشارکت برنامه سیپا در شهر تالابی بندرخمیر با حضور رئیس اداره محیط زیست دریایی وارگانها ونهادهای ذینفع تالاب و جوامع محلی درمرکز بازدیدکنندگان زیست محیطی بندرخمیر برگزار شد.

در ابتدای این نشست افشین عسکری رئیس اداره محیط زیست دریایی استان هرمزگان ضمن تقدیروتشکر از حضور فعال مدعوین در این کارگاه آموزشی بابیان اینکه : همانطور که می دانیم اهمیت و تاثیر تالاب ها برزندگی انسانها و اکوسیستم زمین بر هیچ کس پوشیده نیست ، متاسفانه طبق پایش ها و برآوردهای انجام شده شاهد آسیب پذیری و نابودی این اکوسیستم های بکر (تالابها) هستیم . که سالانه 5/1درصد از مساحت تالاب های جهان رو به نابودی است که در مجموع 64 درصد تالا بها روبه نابودی می باشدکه در مقایسه با سطح جهانی،  وضعیت تالاب های کشورمان در وضعیت  مناسبی نخواهد بود.که از جمله آثار تخریب و زوال تالاب ها را در کشورمان می توان به پدیده های همچون سیلاب و پدیده های ریزگرد و فرسایش خاک و... اشاره کرد. 

وی افزود:  یک میلیارد از جمعیت کره زمین معیشت و زندگی آنها با تالاب مرتبط می باشد ، در نیم قرن گذشته  بیش از ازتالاب ها بطورمختص و بدون هیچ بهره برداری از آن حفاظت می شد که می توان در این خصوص به  ضرب المثل محیط بان (تنهاچیزی که از طبیعت می توانی برداری عکس می باشد وتنها چیری که در طبیعت می نماند ردپا می باشد ) اشاره کرد.

اما در مدیریت جدید حفاظت از تالاب ها که در حدود سه دهه در حال انجام می باشد نگاهی مشارکتی و حفاظتی برکلیه حلقه های یک اکوسیستم می باشد نه یک گونه خاص . در این مدیریت نقش جوامع و انسانها درمسئله  حفاظت و معیشت انسانها در بهره برداری پایدار از تالاب پررنگ و برجسته می باشد.

وی اظهار داشت :

سیپا اولین بار در کنوانسیون تنوع زیستی مطرح شد که در ماده 13 این پیمان نامه براطلاع رسانی و افزایش ارتباطات بهتر اکوسیستم تالابی تاکید شده است. در کنوانسیون رامسر در سال 92وسال 2002قطعنامه هایی در اهمیت حفاظت از تالاب صادر شداما در کشورما از سال 2015 شروع شده است. هدف از برگزاری این کارگاه ، نتیجه گیری و بررسی مشکلات تالاب و استفاده از فن آوری های جدید در راستای انجام هرچه بهتر حفاظت از تالاب  و معیشت پایدار جوامع از آن می باشد.

در ادامه این کارگاه گروبندی ذینفان تالاب در چهارگروه انجام شد ، که در این گروه بندی ها اعضا ، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی بهره بردار و مسئولیت دار مشخص شدند ودرگام های بعد در صد نفوذ دستگاهها در حوزه اطلاع رسانی ، آموزش ومشارکت و آگاهی افزایی مشخص شد ودرگام نهایی معضلات ومشکلات زیست محیطی تالاب مورد بررسی قرار گرفت .

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 98، سال رونق تولید