اخبار استان

کارگروه مدیریت پسماند شهرستان رودان

این کارگروه در سالن حفاظت محیط زیست شهرستان رودان برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان رودان با ریاست معاونت  عمرانی فرماندار در سالن جلسات اداره  حفاظت محیط زیست رودان با حضور همه اعضاء برگزار شد ، در این جلسه مقرر گردید ظرف مدت یکماه اداره محیط زیست و بهداشت و درمان از کلیه محل های دفن زباله شهرستان رودان بازدید و مستدسازی شود و همچنین شهرداری مؤظف به جمع آوری کلیه نخاله های ساختمانی سطح شهر شد و بهداشت و درمان نیز مؤظف گردید پیگیری های لازم جهت جمع آوری کلیه زباله های درمانی و عفونی از سطح شهرستان که در مطب ها ، مراکز بهداشتی و بهورزی و درمانگاه ها جهت بی خطرسازی به رودان نماید ، ضمنا مقرر گردید جهت گزارش ادارات مربوطه درخصوص مصوبات انجام شده این جلسه یکماه بعد جلسه ای برگزار شود.

بيشتر