اخبار استان

شناسایی یک واحد بدون مجوز تولید چربی صنعتی

این واحد صنعتی غیرمجازتوسط افراد فرصت طلب و سودجواقدام به فعالیت می نمود که به مراجع قضایی معرفی گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان

 یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان  به همراه  مامورین مرکز بهداشت یک واحد غیر مجاز تولید چربی (مغایر با قوانین و مقررات ماده  699 قانون حفاظت از خاک ، ماده 16 قانون مدیریت پسماند، ماده 690 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی ) از ضایعات دام ( ذوب کردن چربی حیوانی)  را در اراضی مربوط به حریم شهر بندرعباس شناسایی و با حضور در محل نسبت به بررسی موضوع و تنظیم صورتجلسه تخلف زیست محیطی اقدام گردید. در این واحد که فاقد پروانه تاسیس و موافقتنامه از ارگانهای مرتبط می باشد بدون رعایت موارد بهداشتی اقدام به ذوب ضایعات نموده و چربی در بشکه های فلزی ذخیره می گردید که آلودگی محیط را بدنبال داشته است. این  پرونده جهت پیگیری به مرجع محترم قضایی تحویل گردید.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 98، سال رونق تولید