اخبار استان

نشست صمیمی مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با پرسنل اداره حفاظت محیط زیست میناب

در این نشست روسای ادارات حراست ، مدیریت عملکرد و روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان حضورداشتند

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان

درحاشیه آیین تودیع ومعارفه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ضمن با پرسنل محیط زیست آن اداره دیدار و گفتگو کرد.

مهندس مسیحی تازیانی مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در این نشست صمیمی بابیان اینکه میناب دراستان هرمزگان جز دوشهرستان تالابی باموقعیت استراتژیک و قابل اهمیت برای ما می باشد که رتبه اول استانی را دارا می باشد. ازجمله مواردی همچون معیشت جوامع محلی  دربهره برداری ازآن و مسئله قاچاق سوخت از جمله مسائلی است که اهمیت حفاظت وحراست  از آن تالاب بین المللی را برای ما حساس تر می نماید.

وی افزود: تاکید من به رئیس جدید محیط زیست میناب این است که درراستای اهداف سازمانی خود قدم برداشته وهماهنگی وارتباط خود بارگانهای همکاراز جمله نیروی انتظامی و سایرارگانها ... درجهت انجام هر چه بهتر اقدامات زیستی محیطی بیشتر نماید.

انشاالله افتتاح پاسگاه محیط بانی تیاب رابزودی خواهیم داشت، که با افتتاح آن یگان دریایی  گشت های تالابی در آن شهرستان  بصورت مدون وپایش های مستمر از سایت های پرورش میگو می بایست انجام گیرد وگزارش آن بطور منظم به اداره کل ارسال گردد.

 در هفته دولت در سال جاری  شاهد افتتاح اداره حفاظت محیط زیست در شهر ستان سیریک خواهیم بود. دراین شهرستان خورآذینی قابلیت تبدیل به پارک ملی را دارا می باشد که می بایست این پیشنهاد مورد بررسی قرارگیرداین مهم مسئولیت آن اداره در حفاظت و حراست از آن میراث کهن را با جدیت می طلبد.  

وی اظهارداشت : اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب از دیگرادارات تابعه محیط زیست استان تعداد پرسنل بیشتری در اختیار دارد وتوقع ما در انجام هرچه بهتر سازمانی دوچندان می نماید.

تغییرات درامو اداری یک آداب می باشد، بلکه خود باعث یک جهش مثبت و بهتردر کارها خواهد بود..از کلیه همکاران خود می خواهم همراه وهمدل با رئیس جدید این اداره به مانند سابق در حفاظت وحراست از مناطق استحفاظی خود هرچه بهتر تلاش نمایند.

وی در پایان سخنان خود از زحمات سهراب پشتاره رئیس سابق اداره محیط زیست شهر ستان میناب تقدیرکرد وبرای داریوش صمصماپور رئیس جدید این اداره آرزوی موفقیت نمود.

گفتنی است :

حبیب مسیحی تازیانی در خاتمه این نشست از واحدهای مختلف اداره محیط زیست شهر ستان میناب بازدید کرد. وی در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان میناب از وضعیت در حال ساخت واقدامات پایانی پاسگاه محیط بانی تیاب به همراه روسای ادارات حراست ، مدیریت عملکرد، روابط عمومی وروسای سابق وجدید میناب بازدید کرد.

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 98، سال رونق تولید