اخبار استان

آیین تودیع ومعارفه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر ستان میناب برگزار شد

این مراسم با حضور «حبیب مسیحی تازیانی » مدیر کل محیط زیست استان هرمزگان ، «محمد احمدی » فرماندار شهرستان میناب و روسای ادارات حراست ، مدیریت عملکردو روابط عمومی این اداره کل انجام شد

به گزارش اداره روابط عمومی  حفاظت محیط زیست هرمزگان

آیین تودیع سراب پشتاره رئیس سابق شهرستان میناب و معارفه داریوش صمصام پور رئیس جدید شهرستان میناب در فرمانداری آن شهر ستان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم ابتدا مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان ضمن تقدیر وتشکر از اهتمام فرماندار شهر ستان میناب در مباحث زیستی افزود: همانطور که می دانیم شهر ستان میناب یکی از بزرگترین شهر های استان و پرجمعیت می باشد و باتوجه به داشتن ساحل تالابی وازنظر استراتژیک از اهمیت خاص برخوردار می باشد. محیط زیست یک میراث کهن است وهمه ما می بایست درحفظ ونگهداری آن تلاش نمائیم تا این امانت الهی را به آیندگان بسپاریم. امیداست با اهتمام بیشتر در حفاظت از مواهب الهی تلاش نمائیم وی در سخنان پایانی خود از زحمات سهراب پشتاره رئیس سابق اداره حفاظت محیط زیست شهر ستان میناب تقدیر کرد و برای داریوش صمصام پور آرزوی موفقیت در پست جدید نمود.

در ادامه این مراسم محمد احمدی فرماندار شهر ستان میناب ضمن تقدیر وتشکراز حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست شهر ستان رودان افزود: برای ما مسئله محیط زیست اهمیت ویژه ای دارد واگر در انجام کاری حداقل یک درصد به محیط زیست آسیب وارد شود از منعفت آن اقدام خواهیم گذشت، آثار وتبعات ناملایمات زیست محیطی همواره تاثیرات خود را در حوزه های مختلف منجربه فاجعه می گردد که برخی از آنها قابل جبران نخواهد بود.

وی اظهار داشت : در شهر ستان میناب  صنعت آبزی پروی (پرورش میگو) یک فرصت می باشد که هم از لحاظ ایجاد  اشتغال و اقتصاد برای جواممع محلی و استان قابل اهمیت می باشداما همانطورکه می دانیم بارگذاری در یک منطقه می بایست براساس توان اکولوژیکی باشد زیرا اگر این بازگذاری بیش از توان آن باشد بی شک اثرات مخرب جبران ناپذیری در منطقه خواهد گذاشت . ما فرصتی ازجمله  تالاب در شهرستان خود داریم در حوزه های گردشگری وتوریسم به مانند سایر کشورهای دنیا می بایست بیشتر تلاش نمائیم. زیستگاه بکر پرندگان تالابی ، جنگل حرا و سایر پتانسیل های آن فرصتی است بی بدیل که می بایست که در رشد صنعت گردشگردی ازآن استفاده بهینه نمائیم.

وی در سخنان پایانی خودبه ساماندهی مدیریت پسماند شهرستان میناب وفرصتهای ایجاد شده درآن تاکید کرد.

ما همیشه ، همراه و همیار محیط زیست بوده ایم از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود. وی ضمن تشکر ار رئیس سابق محیط زیست شهر ستان میناب برای صمصام پور رئیس جدید  اداره شهر ستان میناب آرزوی موفقیت نمود.   

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 98، سال رونق تولید