تفاهم نامه تولید و کشت ۱۰۰ هزار اصله نهال حرا در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت منعقد شد

تفاهم نامه تولید و کشت ۱۰۰ هزار اصله نهال حرا در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت منعقد شد

نسخه قابل چاپ
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید