16مهر روز جهانی کودک ومحیط زیست گرامی باد

16مهر روز جهانی کودک ومحیط زیست گرامی باد

سازمان حفاظت محیط زیست روز 16مهر را روز ملی کودک ومحیط زیست نامگذاری نموده است . در اقدامی بی نظیر فرهنگ سازی از ابتدای افراد شروع شده وسنگ بنا و سرشت کودکان را با مسائل زیست محیطی عجین نمائیم . چرا که محیط زیست واینده به آنها تعلق دارد
نسخه قابل چاپ
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها