1392/4/28 جمعه

نام آزمایشگاه

زمینه فعالیت

آدرس واحد

تلفن

شرکت پویا شیمی بندرعباس

فیزیکوشیمیایی

بندرعباس . خیابان آیت الله غفاری . کوچه آیت الله غفاری 6 پلاک 10

07633338382

09171678564

آزمایشگاه کیفیت آزمای جنوب

فیزیکوشیمیایی و بیولوژی. هوا و صدا

بندرعباس آزادگان .کوچه 22. پلاک 16

07633352420

شیمی افروز لارک

فیزیکوشیمیایی

بندرعباس شهرک صنعتی شماره یک . انتهای خیابان اصلی شهرک.

07632560271

پارسیان کاوش محیط

هوا و صدا

بندرعباس . بلوار حقانی . ساختمان بیتا . طبقه 2

07632231925

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

فیزیکوشیمیایی

÷بندرعباس . چهار راه نخل ناخدا . بلوار دانشگاه پردیس

07633665500

 

لیست آزمایشگاههای معتمد محیط زیست استان هرمزگان

 

سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها