1391/11/12 پنجشنبه پرسشهای متداول
1- صدور پروانه و دفترچه شکار پرندگان وحشی استان هرمزگان از چه تاریخی آغاز می شود؟
شروع فصل شکار از تاریخ اول آذر ماه بوده و پایان فصل شکار برای پرندگان پایان دی ماه می باشد.

امور آزمایشگاهها

   1-  نحوه دسترسی به فهرست آزمایشگاهی های معتمد مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست چگونه می باشد ؟

      جهت دسترسی به فهرست آزمایشگاه معتمد مستقر در استان واحد ها می توانند به آدرس الکترونیکی مراجعه کنند . شایان ذکر است

     فعالیت آزمایشگاه های معتمد، بومی نبوده و برای دستیابی به فهرست کل آزمایشگاه های معتمد کشور میتوانند به آدرس الکترونیکی  www.doe.ir      مراجعه کنند.

2- فواصل زمانی واحدهای مشمول طرح خود اظهاری در چه بازه زمانی تعریف شده است ؟

واحد های مشمول طرح خود اضهاری موظف به انجام پایش خروجی های فاضلاب و دودکش در فواصل زمانی سه ماهه هستند

این زمان حسب تشخیص اداره کل قابل کاهش می باشد  

3-  آیا واحدهایی که مشمول نصب و راه اندازی سیستم های پایش لحظه ای و پیوسته ملزم به انجام خود اظهاری در پایش آلودگی توسط آزمایشگاه های معتمد می باشند ؟

خود اظهاری در پایش آلودگی توسط آزمایشگاه های متعهد برای واحد هایی که اقدام به نصب سامانه پایش لحظه ای نموده اند الزامی است

4-پارامتر های مشمول خود اظهاری در پایش آلودگی صنایع چگونه تعریف شده است؟

واحدهای صنعتی تولیدی و خدماتی بر اساس شیوه نامه ( 02-8-3)  آیین نامه خود اظهاری در پایش آلودگی محیط زیست برای تعیین پارامترهای مشمول خود اظهاری در پایش آلودگی اقدام نمایند .

5- شرایط صدور تایید یه خودروهای مزایده ای از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست چگونه می باشد؟

دارندگان خودروهای مزایده ای پس از اخذ معاینه فنی خودرو از مراکز معاینه فنی به اداره کل  حفاظت محیط زیست مراجعه نموده تا نسبت به صدور تایید یه زیست محیطی اقدام شود

 

سوالات محیط زیست انسانی

  1- حداکثر زمان پاسخگویی برای استعلام ها وارده چند روز است ؟

در صورت تکمیل به موقع مدارک و بازدید کار شناسی از زمان ورود به اداره کل، کلا یک هفته است

2- آیا مراجعه یا پیگیری حضوری برای دریافت پاسخ  ضروری است؟

خیر تا پس از انجام فرایند ها و سیکل اداری پس از امضاء از طریق اتو ماسیون اداره به ارگان استعلام کننده ارسال می شود

3- برای مدیریت پسماند صنعتی باید چگونه اقدام شود ؟

با شرکت عصر صنعت کاسپین واقع در محمد آباد خره مکاتبه نماید

 

امور نظارت بر پایش

 1- کدامیک از واحدهای تولید و خدماتی مشمول قانون نصب سیستم های پایش لحظه ای و آنلاین می باشند و پارامترهای مورد نظر و سیستم مورد اشاره کدامند ؟

بر اساس بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحد های بزرگ صنعتی و غیر صنعتی مشمول که طبق تبصره 1 ماده 1 شیوه نامه پایش آنلاین مشخص شده اند موظفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام نمایند .پارامترهای مورد نظر جهت نصب پایش  لحظه ای و آنلاین نیز بر اساس نوع فعالیت واحد تولیدی واحدای تعیین و در نتیجه نامه مورد اشاره درج گردیده است .

2- آیا در صورت انجام خود اظهاری بصورت سه ماهه نیازی به نصب سیستم پایش لحظه ای و انلاین می باشد ؟    

انجام خود اضهاری ادواری (سه ماهه) نیازی به نصب سیستم پایش لحظه ای و آنلاین نمی باشد

3- در صورت عدم نصب سیستم پایش لحظه ای و آنلاین توسط واحدهای مشمول چه اقدامی از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست صورت خواهد گرفت؟

بر اساس شیوه نامه نصب سیستم پایش آنلاین متخلفین مشمول ماده..0 30 قانون نحوه جلو گیری از آلو دگی هوا می شوند

4-در صورت مشاهده آلودگی و تخریب محیط زیست چه اقدامی باید انجام داد ؟

از طریق سامانه تلفنی 1540 می توان گزارشات آلودگی و تخریب محیط زیست را به اداره کل حفاظت محیط زیست استان انتقال داد .

   

نظارت بر امور حیات وحش

 1- سرشماری پرندگان آبزی و کنارآبزی در چه زمانی انجام می شود؟

سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی همگام با سایر کشورهای جهان در اواسط دیماه لغایت اوایل بهمن ماه (ماه ژانویه میلادی) در استان انجام می گردد.
2- چه گونه هایی در سرشماری پستانداران مورد شمارش قرار می گیرند؟
کلیه گونه های حمایت شده خشکزی از جمله کل و بز، قوچ و میش، جبیر ، آهوی کوهی، آهو ،پلنگ و ... در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع استان مورد سرشماری قرار می گیرند. 
3- گونه های خشکزی شاخص استان چه گونه هایی می باشند؟
از پستانداران خرس سیاه آسیایی، پلنگ ایرانی، آهوی کوهی، روباه شنی و از پرندگان عقاب ماهیگیر، سسک چشم سفید هندی، عقاب دوبرادر، بحری، شاهین و کرکس کوچک می توان اشاره کرد.

1- برای احداث باغ پرندگان ،باغ وحش ،تکثیر و پرورش پستانداران ، و پرندگان وحشی چه باید بکنیم ؟

برای ایجاد هر یک از موارد، دستور العمل سازمانی وجود دارد که مدارک و مستندات مورد نیاز و همه مراحل در آن درج شده است  متقاضی با      مطالعه دستور العمل و در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده  نسبت به تهیه مستندات لازم اقدام و تحویل اداره نظارت بر امور حیات وحش واقع در محل اداره کل نماید تا روند قانونی و ذکر شده در دستور العمل طی شو د، دستور العمل ها در سایت موجود است

2- حیات وحش به محصولات کشاورزی و باغات آسیب وارد می کندچه باید کرد ؟

مراتب را با ذکر محل و با تاییدیه شورای اسلامی محل به نزدیکترین واحد سازمانی محیط زیست کتبا اعلام شود .در صورتی که خسارت وارد شده باشد مراتب بررسی و گزارش آن به اداره کل ارسال خواهد شد تا رسیدگی شود اما اگر موضوع پیشگیری است مراتب جهت صدور میر شکاری با معرفی شکار چی معتمد محل به اداره کل مجوز میر شکاری صادر تا  حیوانات زیانکار کنترل شود

3-آیا می توانیم یک گونه از پرندگان وحشی یا پستاندار وحشی را در منزل نگه داریم ؟

خیر زیرا نگهداری هر گونه پرنده و پستاندار وحشی در منزل بدون اخذ مجوز محیط زیست ممنوع می باشد

4- چگونه میتوانیم پروانه شکار یا صید در یافت کنیم؟

پروانه های شکار پرندگان و پستانداران و صید ماهی با قلاب بر اساس دستور العمل های سازمانی می باشد که در سایت قابل دسترسی است

 

امور حقوقی

 1-پرداخت خسارت کشاورزان زیان دیده از حیات وحش به عهده چه کسی خواهد بود ؟

به محض تامین اعتبارات از سوی سازمان اقدام خواهد شد

2- چرا امسال پروانه شکار و صید برای پرندگان صادر نمی شود ؟

به تشخیص سازمان و با توجبه وضعیت زیستی مناطق استان و احتمال وجود آنفولانزا صادر نمی شود   

3-  چرا آلودگی نیروگاه شهید رجایی پیگیری نمی شود؟

پیگیری شده و به مراجع قضایی هم معرفی شده است ولی به علت استفاده از سوخت مازوت و عدم استفاده صددر صد از گاز ایجاد آلودگی دارد با توجه به فصل زمستان امکان استفاده صد در صدی گاز وجود تدارد
 

محیط طبیعی

 1- نحوه ایجاد قرقهای اختصاصی چگونه است؟

بر مبنای دستور العمل های سازمانی قرق هایی اختصاصی خواهد بود که در پورتال سازمان محیط زیست موجود است

2- آیا ورود به مناطق چهار گانه و مناطق حفاظت شده نیاز به کسب اجازه دارد ؟

به استناد ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست استفاده و سیاحت از مناطق مذکور مستلزم اجازه از سازمان می باشد
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید