1391/3/27 شنبه

                ارتباط با مدیرکل از طریق پیامک 30005218
                 ملاقات حضوری با مدیرکل در روزهای سه شنبه ( مراجعین محترم می توانند بدون مراجعه حضوری به اداره کل از طریق تماس تلفنی با شماره  33613058و 07633613062  ارتباط برقرار نمایند.)
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها