1398/11/12 شنبه
راهنما

کاربران گرامی،

لطفا به منظور استفاده از بخش های مختلف پایگاه به موارد زیر مراجعه نمایید:
 

نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال استان هرمزگانزیرپورتال استان هرمزگان
Collapse اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگاناداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان
Expand نظارتنظارت
حقوقی
کمیته فرهنگی مذهبی
راهبرد مشارکت
پژوهش
بیانیه سطح توافق خدمات
بسته آموزشی محیط زیست ویژه مربیان پیش دبستانی
حریم خصوصی
پرسشهای متداول
نقشه استان
دستوراالعمل بروزرسانی
اسامی مدیران تابعه
انتشارات
تفاهم نامه
بروشورها
ویژه مدیران
ویزگیهای محیط زیست استان
اهداف و وظایف محیط زیست
گردش کار
گزارشات دستگاه
استانداردها
خبرگزاریها
خدمات سازمان حفاظت محیط زیست
میز خدمت
راهنمای مراجعین
Expand فرآیندفرآیند
موزه تاریخ طبیعی
پرداختی مدیران
نظرسنجی
Expand شهرستان هاشهرستان ها
دفاتر پیشخوان
پسماند
آموزش مدارس1
محیط یار
سلامت اداری
یک ساعت با محیط بان
manategh
خانه محیط زیست
فراخوان
Expand شفافیت دستگاهشفافیت دستگاه
تست
انتشار اطلاعات کسب وکار
لیست ارتباط با مدیر
جستجوی ارتباط با مدیر بر اساس کد پیگیری
شکایت
لیست شکایات
جستجوی شکایات بر اساس کد پیگیری
مقالات تخصصی
متخصصین محیط زیست
دریافت فایل
تشکیلات
ارتباط با مدیر استان هرمزگان
موقعیت
پتانسیلهای استان هرمزگان
تهدیدات زیست محیطی
نقشه سایت
درخواست آموزش مدارس
پیگیری آموزش مدارس
لیست درخواست آموزش مدارس
ویزگی های زیست محیطی
ایین نامه ها و دستورالعمل ها
مرکز سنجش و امور آزمایشگاهها
خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
تماس با مدیران اداره کل
آزمایشگاه معتمد
سمن ها
Collapse hamyarhamyar
ثبت نام محیط یار
پیگیری ثبت نام محیط یار
لیست ثبت نام محیط یار
Expand ثبت نام رابط طرح محیط یارثبت نام رابط طرح محیط یار
Expand مسابقه محیط زیستیمسابقه محیط زیستی
Expand دریافت مقالهدریافت مقاله
Expand دلنوشته های محیط زیستیدلنوشته های محیط زیستی
Expand نامه محیط یاران به مدیرکلنامه محیط یاران به مدیرکل
Expand شعر محیط زیستیشعر محیط زیستی
Expand ارسال وبلاگ هاارسال وبلاگ ها
Expand ارسال عکسارسال عکس
صفحه جدید استان هرمزگان
صفحه جدید داخلی استان هرمزگان
بازدید از موزه
لیست بازدید از موزه
پیگیری بازدید از موزه
صفحه جدیدتر داخلی هرمزگان
صفحه جدیدتر اصلی هرمزگان
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید