1390/2/27 سه‌شنبه
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها