1400/12/15 یکشنبه
موضوعات فساد و سلامت اداری همواره از دغدغه های دائمی مدیران سازمانهای بخش عمومی بوده است در کشور ما نیز ماهیت ویژه نظام اداری اسلامی سبب گردیده تا این مفاهیم، مورد توجه ویژه برنامه ریزان و مسئولان نظام تحول اداری قرار گیرد.
دستگاههای اجرایی و به تبع آن این اداره کل در برابر شهروندان خود تعهداتی دارد که باید به آنها عمل کند. حفظ کرامت انسانی، ارتباط با مردم، تلاش برای آبادانی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، افزایش سطح درآمد و رفاه مردم، گردش سرمایه و جلوگیری از انباشت آن، تخصیص عادلانه منابع و امکانات و رعایت اولویت‌ها، برقراری امنیت و ایجاد نظم و انضباط اداری و همچنین صیانت از حقوق فردی، همگی از تعهداتی است در قبال شهروندان

لذا به آگاهی می رساند
بر اساس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است. استفاده از هر گونه امتیاز،تسهیلات، حق مشاوره ، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود ، تخلف محسوب می شود.
شما می توانید در صورت مشاهده تخلفات موضوع ماده مذکور ، به یکی از طرق زیر اقدام نمایید.
  1. شرکت در نظر سنجی : اخذ فرم های نظر سنجی از اطلاعات درب ورودی ، تکمیل و ارسال در صندوق مربوطه
  2. طرح شکایت و گزارش : مراجعه به پورتال این اداره کلwww.doe.hormozgan.ir ، سامانه رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم
  3. صندوق های ارتباط مستقیم نصب شده در اداره کل
  4. مراجعه به دبیرخانه کمیته سلامت اداری -  واقع در طبقه اول دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
  5. تماس با شماره تلفن : 33613065 و 33613082
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید