اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان به پاس فعالیتها وتوسعه وترویج فرهنگ نماز وعملکرد این اداره کل مورد تقدیر قرارگرفت

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط ز یست هرمزگان

متن تقدیر استاندار هرمزگان ومشاور ورئیس ستاد اقامه نماز استان هرمزگان به پاس فعالیتها وتوسعه وترویج فرهنگ نماز وعملکرد این اداره کل در سال 95 بدین شرح می باشد :

ستاد اقامه نماز استان هرمزگان در اجرای منویات مقام معظم رهبری به اجلاس سراسرس نماز ضمن تشکیل هیات ارزیابی وداوری به بررسی برنامه ها وفعالیت های دستگاه های دستگاههای اجرایی درزمینه ترویج وتوسعه فرهنگ اقامه نمازپرداخته وبراساس رای هیات عملکرد سال 95اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان را شایسته ی تقدیر می داند مجموعه تلاش های صورت پذیرفته مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد وهمواره درمسیر توسعه وفرهنگ ترویج نماز گام های موثری بردارید . خداوند مارا ازبرپاکنندگان واقعی نماز محسوب فرماید.  
 

"ترویج فرهنگ نماز به عنوان نماد اخلاقمداری مانع تخریب محیط زیست می شود"
 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ترویج فرهنگ نماز به عنوان نماد عمل صالح و اخلاقمداری جامعه علاوه بردستاوردهای سازنده می تواند به عنوان مانعی در برابر کفران نعمات الهی و هجوم خانمان برانداز به محیط زیست عمل کند.
 معصومه ابتکار با ارسال پیامی به همایش 'نماز و محیط زیست' افزود: رابطه 'انسان با خدا'، 'انسان با انسان' و 'انسان با طبیعت'، سه گانه ای موکد و تعریف شده است که قرآن کریم به کرات به آنها اشاره می فرماید و در میان آنها رابطه انسان با خالق خویش به عنوان جانشین او بر زمین، بیش از سایر روابط مسئولیت آور است.
وی اظهار کرد: مراد اسلام عزیز و ادیان الهی از ترویج روحیه پرستش و عبودیت خالصانه، پرهیز از فساد در زمین بوده و از ابعاد ستایش و عبودیت خداوند، احترام به طبیعت یکتای اوست.
وی با بیان آیه ای از قران کریم بیان کرد: طبیعت، آیه و مظهر الوهیت خداوند و راه هموار شناخت اوست که ارباب خرد نه تنها کمر به نابودی اش نمی بندند، بلکه در مسیر نیل به کمال از آن بهره می برند.
ابتکار افزود: انسان عابد به حکم خدایی که بر همه چیز 'محیط' است، برای شناخت نظام الهی حاکم بر طبیعت تلاش عالمانه دارد و دانایی اش را اساس تنظیم روابط با جهان و سازگاری با مخلوقات می سازد.
معاون رئیس جمهوری گفت: جانشین خداوند شدن، مستلزم پیروی از قوانین الهی بوده و نماز که ستون و رکن خداجویی است، مظهر همراستایی انسان با طبیعتی به شمار می رود که مدام در حال سجود است؛ که 'و النجم و الشجر یسجدان'.
ابتکار افزود: این همراستایی می تواند قوای عظیمی را برای انسان به ارمغان بیاورد، نماز نماد شکرگزاری به درگاه لم یزلی در قبال نعمت های بی شمار او و بازدارنده از ارتکاب منکر است و کیست که نداند بزرگ ترین منکرها، ناسپاسی نسبت به موهبت ها و زایل ساختن منابع خدادادی است.
وی تاکید کرد: امروز تخریب محیط زیست که تعارض آشکاری با حفظ حقوق انسان ها دارد، انحطاطی اخلاقی و از منظر آموزه های دینی به غایت مذموم شمرده می شود.
وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ نماز به عنوان نماد عمل صالح و اخلاق مداری جامعه علاوه بر دستاوردهای سازنده، می تواند به عنوان مانعی در برابر کفران نعمات الهی و هجوم خانمان برانداز به محیط زیست عمل نماید.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ترویج نماز، ترغیب به نیکی ها، شناخت و آگاهی برای ترقی و تعالی جامعه انسانی است؛ جامعه ای که اکنون بیش از همیشه می بایست به مسئولیت هایش در مسیر رشد و تکامل بپردازد و با پرهیز از برتری جویی و منفعت طلبی به پاسداری از هر آنچه که نماد و مظهر جمال و کمال است همت گمارد.
وی ابراز امیدواری کرد: برگزاری همایش نماز و محیط زیست در بهره گیری از ظرفیت فریضه نماز برای ایفای مسئولیت الهی حفاظت از طبیعت مثمرثمر باشد و فعالان این حوزه را از مساعدت مروجان گرانقدر فرهنگ متعالی نماز در سطح جامعه و ادارات برخوردار سازد.
ابتکار اضافه کرد: در ترویج فرهنگ حفاظت از موهبات الهی و طبیعت خداوندی مصمم بوده و ضمن پیگیری برنامه های متنوع با مراکز فرهنگی، آموزشی و رسانه ها، دست یاری همه نمازگزاران عزیز و متدین کشور را می فشرد.
« دبیر ستاد اقامه نماز اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان »
 

سال 99، سال جهش تولید