1398/6/31 یکشنبه

تالاب بین المللی دلتای رود شور، شیرین و میناب

منطقه حفاظت شده تیاب  و میناب

موقعيت : شرق بندرعباس

مساحت:78099 هکتار

                پوشش گياهي : درختان حرا و گونه هاي آكا سيا، كهور، كنار و گونه های شور پسند در دشت ساحلی

پراکنش جانوري :  انواع پرندگان آبزي  و کنار آبزی مهاجر و بومي و انواع ماهيان و سخت پوستان

خصوصیات ویژه :

  • وجود درختان حرا در مناطق جزر و مدی
  • مکان زاد آوری پرندگان و تخم ریزی آبزیان
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید