1398/6/31 یکشنبه

تالاب بین المللی خورخوران

                                    منطقه حفاظت شده حرا

                                                                     منطقه حفاظت شده خوران

موقعيت : سواحل شمالی خلیج فارس ، حد فاصل بندر خمیر و بندر لافت و در جنوب غربی شهر بندرعباس و شمال غربی جزیره قشم

مساحت منطقه حفاظت شده خوران: 2700هکتار

مساحت منطقه حفاظت شده حرا:86581 هکتار   مساحت تالاب خورخورا: 102 هزارهکتار

پوشش گياهي :  حرا و انواع گياهان شورپسند

پراکنش جانوري : بي مهرگان دريايي در مناطق جزر و مدي ، انواع ماهيان، مارهاي دريايي، پستانداران دریایی و گروه عظيمي از پرندگان مهاجر و بومي

خصوصیات ویژه :

  • وجود اکوسیستم  ویژه و منحصر به فرد جنگل های حرا .
  • تنوع جانوری بسیار زیاد به خاطر موقعیت اکوتونی جنگل های حرا.
  • زیستگاه مناسبی برای  پرندگان مهاجر آبزی و آبزیان دریایی.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید