1398/6/31 یکشنبه

منطقه حفاظت شده سراج

موقعيت :در نزدیکی بندر مقام از توابع بندرلنگه

مساحت:51499هکتار

پوشش گياهي : درختان کهور و آکاسیا

پراکنش جانوري :کل و بز ، قوچ و میش، جبیر، تشی، روباه، شغال، پلنگ و پرندگا نی نظیر جیرفتی، هوبره و خزندگانی نظیر لاک پشت دریایی در سواحل

خصوصیات ویژه :

  • همجواری کوهستان و ساحل و دارابودن فون و فلورکوهستان و دریا
  • جنگل های آکاسیا چتری
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید