1398/6/31 یکشنبه

منطقه حفاظت شده حراي گابريك و جاسك شرقي و غربي

موقعيت : در سواحل بندر جاسك

مساحت: 34596هکتار

پوشش گياهي : جنگلهای حرا

پراکنش جانوري :  انواع پرندگان شامل: حواصیل، پلیکان خاکستری، باکلان، گیلانشاه و آبچلیک ها

    

 خصوصیات ویژه :

  • وجود اکوسیستم  ویژه و منحصر به فرد جنگل های حرا .
  • تنوع جانوری بسیار زیاد به خاطر موقعیت اکوتونی جنگل های حرا.
  • گستره زیستی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید