1398/6/31 یکشنبه

منطقه حفاظت شده طارم

موقعيت : بخش شرقي شهرستان حاجي آباد

مساحت: 80916 هكتار

پوشش گياهي : کیکم، زیتون وحشی ، بادام کوهی ،  بنه،قیچ ،گون  ، گیشدر، کنار ، استبرق ، گز.

پراکنش جانوري :کل وبز ،  قوچ ومیش،جبیر، پلنگ، گربه وحشی، گرگ،  شغال، روباه شنی، روباه معمولی، کاراکال ، کفتار و پرندگان تیهو  و كبك  و از مهمترین پرندگان منطقه  درنای معمولی است که در فصل مهاجرت که از اواسط پاییز شروع می شود  از سرزمین های سرد سیر شمالی به این منطقه کوچ می نماید .

خصوصیات ویژه :

  • تنوع پوشش گیاهی
  • وجود گونه های متنوعی از جانوران نظیر گونه های حمایت شده همچون جبیر و هوبره
  • تنها زیستگاه درنای معمولی مهاجر استان هرمزگان.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید