1398/6/31 یکشنبه

منطقه حفاظت شده پرزوئيه

موقعيت : شمال شهرستان بستك

مساحت: 123133 هكتار

پوشش گياهي : کنار، کهور، آکاسیا تورتیلیس، استبرق ، گز ، گیشدر، فرفیون.قیچ، ناترک، آویشن، انجیر،گون، بنه، کیکم، بادام کوهی و ارس

پراکنش جانوري : جبیر، قوچ ومیش، کل وبز،کفتار، شغال، روباه معمولی، تشی، خرگوش،گراز و انواع پرندگان بزرگ شکاری حمایت شده نظیر کرکس ، دال سیاه ، قرقی ، انواع پرندگان  خشكزي همچون تیهو ،کبک، بلبل خرما ،  کبوتر چاهی،  شبگرد دشتی،چکاوک کاکلی ،  زنبور خورمعمولی

خصوصیات ویژه :

  • وجود تنوع زیستی گیاهی و جانوری به همراه ارزشهای زیبا شناسی و همچنین تعدیل هوا در ارتفاعات.
  • زیستگاه بسیاری از گونه های پرندگان بزرگ و کوچک.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید