معرفی مرکز سنجش آلودگی و امور آزمایشگاهها و بانک ژن

مرکز سنجش آلودگی محیط زیست با مساحتی حدود 1000 متر مربع مشتمل بر آزمایشگاههای مختلف با تجهیزات پیشرفته می باشد. در شهریور ماه سال 1386 آزمایشگاههای شیمی، تجزیه دستگاهی، بیولوژی، و هوا در این مجتمع (با اعتبار مبلغ 1700  میلیون ریال جهت احداث) فعالیتهای خود را پیگیری و توسعه داد. در بهمن ماه سال 1388 بخش ژنتیک و بانک ژن به عنوان آزمایشگاه مستقل در طبقه فوقانی این مرکز با مبلغ 5 میلیارد ریال اعتبار جهت ساخت و تجهیز با هدف جمع بندی و ساماندهی نمونه های بیولوژیک استان متمرکز شد. این مرکز قادر به پوشش و سنجش انواع آلودگیهای زیست محیطی شامل آلودگی آب و هوا و خاک می باشد.
 
                                                                
 
اهداف واهم فعالیتهای مرکز سنجش آلودگی و بانک ژن
 
پایش واحدهای صنعتی و خدماتی در خصوص پساب
پایش آلاینده های منتهی به سواحل
پایش و نمونه برداری از سواحل در قالب طرحهای یکساله از نظر فاکتورهای فیزیکو شیمیایی TPH و فلزات سنگین
پایش آب رودخانه های استان
پایش منابع آب زیرزمینی
شناسایی پلانکتونها و بنتوزها
کنترل و ممیزی آزماشگاههای معتمد در خصوص پساب.
همکاری با پروژه های دانشجویی در خصوص سنجش فاکتورهای فیزیکو شیمیایی ، نوترینت ها ، کل هیدرو کربنهای نفتی و فلزات سنگین
جمع آوری ، نگهداری و ساماندهی نمونه های بیولوژیک از گونه های اندمیک استان و منطقه جنوب
اطلاعاتی
کلاسه بندی ، کد گذاری و بایگانی نمونه های جمع آوری شده و تهیه بانک
   در بانک ژن DNA ایجاد مرکزی برای حفظ و نگهداری
انجام مطالعات ژنتیکی در خصوص تعیین خلوص ژنتیکی گونه های جانوری مختلف منطقه
همکاری با مراکز علمی فعال در زمینه بیوتکنولوژی.
پایش واحدهای صنعتی و خدماتی در خصوص پارامترهای آلایندههای هوا
بازدید و پایش خروجی زباله سوزها در واحدهای خدماتی ( بیمارستانها و...)
پایش هوایی محیط در دو بخش گازها و غبار
اندازه گیری خروجی اگزوز خودروها بنزینی و دیزل مزایده ای و نو
پایش و اندازه گیری صوت در سطح شهربندرعباس  و شهرستانهای تابع در استان
 

قابلیتهای آزمایشگاهی
 بخش شیمی  و دستگاهی
-اسپکترو فوتومتر ( ماوراء بنفش و مرئی ) :
 جهت سنجش نیترات، نیتریت ، فسفات و سیلیکات
گاز کروماتوگراف
جهت سنجش هیدروکربنهای آروماتیک و آلیفاتیک و سموم کلره
سنج: سنجش کربن آلی نمونه های آب و پسابTOC
-ماکروویو : جهت هضم نمونه های رسوب،بافت جانوری و گیاهی
به منظور سنجش فلزات سنگین
جذب اتمی : سنجش فلزات سنگین((V,Na,k,Ni,Pb,Hg,Cd,Al,Cu,Fe,Cr,
: HPLC-
Polynuclear Aromatic جهت تعیین غلظت Hydrocarbons (PAH
-اسپکتروفوتومتر ( فلئورسانس) :
سنجش میزان کل هیدروکربنهای نفتی TPH
روتاری :
جهت تغلیظ نمونه های استخراج شده هیدروکربنهای نفتی
سوکسله
جهت استخراج  هیدروکربنهای نفتی از نمونه های رسوب و بافت
-فریز درایر :
 خشک کردن نمونه های رسوب و بافت
-شیکر و کانتر :
جهت  استخراج هیدروکربن های نفتی از نمونه های آب
:COD راکتور -
  COD  هضم نمونه های پساب جهت سنجش
سایر دستگاهها:
-فلیم فوتومتر
- مولتی پارامتر
- هیتر
- آب مقطرگیری
- شیکر الک
- شیکر ارلن
- پمپ خلاء
- سیستم فیلتراسیون
 
بخش میکروبیولوژی و بیولوژی
دستگاه سنجش  میکروبی پرتابل
کشت میکروبی فکال کلیفرم و توتال کلیفرم
 میکروسکوپ اینورت:
 جهت شناسایی پلانکتونها و  میکروارگانیسمهای دیگر با بزرگنمایی 100 و عدسی دو چشمی با قابلیت عکسبرداری 
آون
جهت خشک کردن ظروف و نمکهای شیمیایی
استریو میکروسکوپ
بزرگنمایی ارگانیسمهایی که با چشم قابل روئت هستند با قابلیت عکسبرداری .
گرپ
جهت برداشت  و نمونه برداری رسوبات کف دریا
سایر دستگاههای موجود در بخش میکروبیولوژی :
کوره
اتوکلاو
هیتر
میکروسکوپ دوربین دار
کلنی کانتر
PHمتر
جریان سنج
حمام بن ماری
انکوباتور
سانتریفوژ
هود آزمایشگاهی
یخچالBODوخانه های مخصوصBOD
ترازو

-مخزن آب مقطر
نمونه گیر رودخانه وآب وپلانکتون
نمونه بردار روتینر
نمونه بردار نانسن
لوپ چشمی
دسی کاتور602
 
بخش هوا وصدا:
نمونه بردار ذرات :
جهت نمونه برداری از ذرات موجود در هوا ( فلزات سنگین ، غبار محیطی و هیدروکربن  )

  اندازه گیری گازخروجی دودکش                                                                                    
صدا سنج    :
جهت سنجش میزان شدت صوت  
- غبار سنج دودکش :
جهت نمونه برداری از میزان ذرات دودکش  
سایر دستگاههای موجود در بخش هوا:
 دستگاه غبارسنج محیطی
 دستگاه اگزوز آنالایزر
دستگاه سنجش تیرگی
دستگاه شناساگر گاز های مخرب لایه ازن
دستگاه سنجش گاز های محیطی
 
آزمایشگاه ژنتیک و بانک ژن :
فریزر عمقی 86- درجه سانتی گراد
جهت نگهداری طولانی مدت DNA  و نمونه های بیولوژیک
ژل داکیومنت
عکسبرداری از باندهای ایجادشده در الکتروفورز
ژل الکتروفورز
ایجاد باندهای مولکولهای پروتئینی
ترمومیکسر
هضم و شکستن مولکولهای پروتئین بافتی جهت استخراج DNA
میکروسانتریفیوژ
جدا کردن ملکولهای DNA  از بافت تجزیه شده و سرم
سایر دستگاههای موجود در بانک ژن:
فریزر 20- درجه سانتیگراد
میکروسمپلر
شیکر میکروتیوب
تانک ازت
اتوکلاو
استریو میکروسکوپ
ترازوی 001/0 گرم
 
ایستگاههای سنجش الودگی هوا
امروزه برنامه های مدیریتی برای کنترل و کاهش آلودگی هوا از مهم ترین راهکارها محسوب می شود و این امر جزء از طریق در دست داشتن یک منبع آلودگی صحیح و دقیق از وضعیت هوای محیط امکان پذیر نخواهد بود .
ایستگاههای سنجش آلودگی هوا مهم ترین منبع برای تامین این اطلاعات بشمار می روند.
هم اکنون 3 ایستگاه ثابت اندازه گیری آلاینده های هوا در شهرستان بندرعباس مستقر می باشد.
1- ایستگاه ثابت واقع در رسالت جنوبی متعلق به اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان مدل Environment S.A ساخت کشور فرانسه با اعتباری بالغ بر 185 میلیون تومان قادر به سنجش پارامترهای O3،  SO2، CO، NO NOx، No2،  THC، CH4، PM10 ، BTEx، NMHC،   BENZEN،  TOLUEN ، BENZEN ،  ETHL،  M+p-XYLEN ، O- XRLEN  و همچنین پارامترهای هواشناسی دما ، فشار، رطوبت ، جهت و سرعت باد می باشد.ایستگاه فوق در سال 86 افتتاح شد.و جهت اطلاع از وضعیت هوای شهری بکار می رود. 
2- ایستگاه ثابت واقع در منطقه غرب بندرعباس متعلق به شرکت نفت بندرعباس مدل Horibaبا اعتباری حدود 233 ملیون تومان از محل اعتبارات پالایشگاه خریداری شده با توجه به تمرکز واحدهای صنعتی در غرب شهرستان بندرعباس این ایستگاه مهم ترین منبع جهت آگاهی از وضعیت هوای منطقه محسوب می شود .  این ایستگاه در سال 86راه اندازی شده است . پارامترهای مورد سنجش این ایستگاه شامل O3،  SO2، CO، NO NOx، No2،  THC، CH4، PM10 ، BTEx، NMHC،   BENZEN،  TOLUEN ، BENZEN ،  ETHL،  M+p-XYLEN ، O- XRLENوH2S و همچنین قادر به سنجش پارامترهای هواشناسی دما ، فشار، رطوبت ، جهت و سرعت باد  می باشد.
3- ایستگاه ثابت واقع در منطقه شرق بندرعباس متعلق ب شرکت پالایش گاز سرخون و قشم مدل Environment S.Aساخت کشور فرانسه با اعتباری حدود 240 میلیون تومان از محل اعتبارات این شرکت خریداری شده است و در سال 87  افتتاح گردید. دارای آنالایزرهای O3،  SO2، CO، NO NOx، No2،  THC، CH4، PM10 ، BTEx، NMHC،   BENZEN،  TOLUEN ، BENZEN ،  ETHL،  M+p-XYLEN ، O- XRLENوH2Sو همچنین قادر به سنجش پارامترهای هواشناسی دما ، فشار، رطوبت ، جهت و سرعت باد  می باشد.این ایستگاه نیز جهت اطلاع از وضعیت آلودگی هوای شرق ، مهم ترین منبع اطلاعاتی محسوب می شود.
 
سال 99، سال جهش تولید