ردیف

عنوان خدمت

 سامانه

1

  ارزیابی،تشخیص و اعلام نظر در مورد اثرات زیست محیطی استقرار و بهره برداری طرح ها و پروژهای عمرانی و تولیدی و خدماتی

                                                                    فرم اطلاعات واحدهای صنعتی  سبز

 https://isg.doe.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=6a16a3c2-ca11-408a-af51-0f6aa214c7e3&rnd=78099.23720284411                                                                  

2

  پایش و اعلام میزان آلایندگی های صنعتی و غیر صنعتی

  سامانه پایش  http://85.185.208.69:7003/

  مشاهده نتایج واحدهای آنلاین  

https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=37939970-3305-4FF3-B9F3-290F1CB74CE3

3

 

 

ارائه خدمات آموزشی به بازدید کنندگان موزه های تاریخ طبیعی

   

  http://vnhm.doe.ir

4

صدور مجوز شکار و صید

   سامانه مجوز شکار و صید

https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=12DC7D0F-6F2F-424F-8BD2-B8AF836CA4C1

 

5

 

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

 

  سامانه ساپزا  http://85.185.208.69:7000/

سامانه درخواست گواهینامه https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=F73EB3B3-A433-4B0C-A932-D5D1EDF5DB5C

6

 

نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات پسماند ها (بر اساس کنوانسیون بازل)

  

7 

  نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک (بر اساس کنوانسیون روتردام)

  

8

  

صدور مجوز فعالیت های تنوع زیستی (از قبیل برپایی نمایشگاه ،کارگاه تاکسیدرمی ،باغ وحش و ...)

  سامانه احداث باغ وحش   https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=409C37C8-5A8C-4274-9BB2-F7D13C67BAC6

سامانه اعلام خسارت

https://eform.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=409C37C8-5A8C-4274-9BB2-F7D13C67BAC6