.
فرآیند انجام کارها در معاونت فنی

الف) مراحل دریافت پاسخ استعلام ها در اداره محیط زیست طبیعی :

 

1- واحدهای پرورش آبزیان :

 

1-1- ارائه نامه رسمی شیلات .

2-1- ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی در صورتی که مساحت سایت بالای 400 هکتار باشد .

3-1- تکمیل پرسشنامه ، تعهدنامه و سایر مدارک و امضای آنها توسط متقاضی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی.

4-1- پرداخت میزان هزینه کارشناسی به حساب 2170605412003 خزانه داری کل نزد بانک ملی مرکزی بندرعباس از سوی متقاضی .

5-1- تعیین زمان بازدید از محل توسط کارشناس با حضور متقاضی .

6-1- ارائه پاسخ نهایی به واحد استعلام کننده یا متقاضی .

 

2- معادن ( سنگ ، شن ، ماسه ، خاک رس و ... )

 

1-2- ارائه نامه رسمی صنایع و معادن یا دفتر فنی استانداری .

2-2- تکمیل پرسشنامه ، تعهدنامه و امضای آنها توسط متقاضی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی .

3-2- واریز هزینه کارشناسی به حساب 2170605412003 خزانه داری کل نزد بانک ملی مرکزی بندرعباس و ارائه فیش آن جهت الحاق به پرونده .

4-2- تعیین زمان بازدید کارشناسی با حضور متقاضی .

5-2- ارائه جوابیه نهایی به واحد استعلام کننده یا متقاضی .

 

3- واحدهای تکثیر و پرورش حیات وحش :

 

1-3- ارائه نامه رسمی سازمان جهاد کشاورزی .

2-3- ارائه طرح توجیهی از سوی متقاضی .

3-3- تعیین زمان بازدید کارشناسی با حضور متقاضی .

4-3- ارائه پاسخ نهایی به واحد استعلام کننده یا متقاضی .

    بدیهی است عدم پیگیری به موقع و ارائه مدارک توسط متقاضی باعث تاخیر در پاسخ خواهد شد و مسئولیت آن به عهده متقاضی است .

 

 

 

ب) فرآیند انجام کار در اداره محیط زیست دریایی :

 

1-     رسیدگی به آلودگی های دریایی همانند آلودگی نفتی ، آلودگی فاضلاب ، صنعتی ، انسانی و ... .

2-    پیگیری مفاد کنوانسیون های دریایی مرتبط با فعالیت دفتر .

3-   تحقیق و بررسی درخصوص گونه های نادر دریایی خلیج فارس و دریای عمان نظیر لاکپشتان دریایی، پستانداران دریایی ، مرجان ها و 000 .

4-    تهیه طرح های محلی آمادگی و همکاری در مقابله با آلودگی نفتی .

5-    بازدید کارشناسی از فعالیتهای اقتصادی در سواحل .

6-    همکاری با پروژه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا .

7-   تحقیق و بررسی روی مناطق حساس ساحلی خلیج فارس و دریای عمان نظیر بسترهای جلبکی، آبسنگ های مرجانی ، خورها ، جنگل های حرا و 000 .

8-    انجام نمونه برداری از آلودگی های نفتی فلزات سنگین و فاکتورهای فیزیکی شیمیایی آب در سواحل و دریا .

9-    پیگیری موارد خواسته شده توسط دفتر دریایی سازمان و همکاری تنگاتنگ با این دفتر .

10- همکاری تنگاتنگ با نهادها و سازمانهای مرتبط با دریا .

11- پایش دوره ای سواحل و دریا .

12- تحقیق بر روی آبزیان .

13- برگزاری کلاس های ترویجی و آموزشی .

 

از دیگر فعالیتهای بخش معاونت فنی

 

-        مطالعه و بررسی اکولوژیک گونه های مختلف حیات وحش در زیستگاه های خشکی و آبی .

-        مطالعه و شناخت گونه های آسیب پذیر و در معرض خطر انقراض و ارائه راهکارهای مناسب جهت حفاظت و حمایت آنان .

-        آماربرداری و تعیین ظرفیت حیات وحش و همچنین بهره برداری اصولی از آنان از طریق ارائه پروانه های شکار و صید به متقاضیان .

-      تعیین مناطق مستعد و دارای پتانسیلهای زیستی مناسب جهت حفاظت هرچه بهتر آنان در قالب یکی از اشکال حفاظتی ( پارک ملی، آثار طبیعی و ملی ، پناهگاه های حیات وحش ، منطقه حفاظت شده ).

-        بررسی و شناسایی پتانسیلهای تالابی به منظور حفاظت و حمایت هرچه بهتر از آنان .

-      ارائه نظر کارشناسی درخصوص تاسیس و بهره برداری از فعالیت های انسانی مجاور با مناطق حساس زیستی و زیستگاههای ویژه چـــون جنگلها ، تالاب ها و 000 .

-        نظارت بر انجام مطالعات مربوط به شناسایی گونه های گیاهی و جانوری منطقه و اقدام لازم در جهت حفظ و حراست آنها .

-        نظارت کامل بر تغییر و تحولات پوشش گیاهی استان و بررسی میزان تاثیر فعالیتهای انسانی بر آن .

-        بررسی ، مطالعه و تهیه شناسنامه مناطق تحت مدیریت .

-        ارائه راهکارهای علمی و مطالعاتی جهت حفاظت مناطق تحت مدیریت و نیز گونه های گیاهی و جانوری .

-        بررسی تغییرات گونه های گیاهی و جانوری و ارائه گزارشهای کارشناسی .

-        نظارت بر ورود و یا خروج گونه های گیاهی و جانوری در منطقه .

-        نظارت بر روند تغییرات اقلیمی منطقه و شرکت در جلسات مربوط به تغییرات آب و هوا .

-        نظارت بر بررسی روند تولید و مصرف آب و 000 .

-        بررسی رفتارهای زیستی و اکولوژیکی گونه های گیاهی و جانوری منطقه .

-        بررسی اثرات خشکسالی .

-        سرشماری پرندگان بصورت سالانه در فصول زمستان و تابستان .

 

 

 

 

حمایت از کالای ایرانی