بخش  GIS

-        راه اندازی مرکز پایش زیست محیطی (راه اندازی نرم افزار های پایش و دوربین های تحت شبکه)

-        تهیه طرح ICT Master Plan

-        نهیه کتابچه سامانه اطلاعات جغرافیایی محیط زیست استان

-        تهیه کتابچه مناطق تحت مدیریت استان

-        تهیه بیش از 70 لایه اطلاعات در زمینه محیط زیست طبیعی، دریایی و انسانی که مهمترین نقشه های تهیه شده شامل نقشه های صنایع استان، مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان، منابع آلاینده و نقاط بحرانی ساحلی و دریائی استان،آلودگی نفتی، صیدگاهها و بنادر استان، فعالیت های اقتصادی و اجتماعی ، مناطق پیشنهادی جهت ارتقاء سطح مدیریتی مناطق خشکی و دریایی، تعارضات مناطق حفاظت شده گنو و سراج و محدوده های پیشنهادی جهت رفع تعارضات مزبور، زیستگاههای حساس ساحلی - دریائی استان( زیستگاه حیات وحش خشکی و دریایی بر اساس نوع گونه)، کرانه سواحل سرزمینی، پتانسیل های زیست محیطی استان، محدوده های پیشنهادی جهت ایجاد پارک حیات وحش، مناطق نمونه گردشگری ساحلی، محدوده گشت یگان محیط زیست دریایی، موقعیت پاسگاهها، آیشخورها، محدوده مرگ و میر پستانداران دریایی و ...

-        تهیه نقشه های زمین شناسی، پوشش گیاهی، شیب، خطوط ارتفاعی، توپوگرافی، کاربری اراضی، منایع آب

-        خرید gps برای کلیه کارشناسان و محیط بانان استان

- تهیه DEMO از منطقه غرب بندرعباس

-        تکمیل آرشیو نقشه اداره کل از طریق خرید نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:50000 و1:250000 و تصاویر ماهواره ای مناطق تحت مدیریت

-        همکاری با سازمان مدیریت در تهیه پروژه GIS اطلاعات مکانی و توصیفی در محدوده شهرستان های بندرعباس و خمیر

-        پیگیری امور مربوط به تصرفات مناطق تحت مدیریت

-        تهیه نقشه های مورد نیاز واحدها و اظهار نظر در خصوص درخواستهای ارباب رجوعان با سیستم GIS و همچنین جهت ارائه در گزارشات

اخبار
بيشتر