هفته محیط زیست گرامی باد

شعارهفته محیط زیست (جهش تولید، حفط محیط زیست برای توسعه پایدار ایران )
نسخه قابل چاپ
سال 99، سال جهش تولید